آغاز سال تحصیلی1400-1399 با حضور مدیرعامل محترم موسسه شهدای موتلفه اسلامی جناب آقای حائری زاده و هیئت همراه

سال تحصیلی 1400-1399 در روز شنبه مورخ 15 شهریور 1399 آغاز گردید.
با توجه به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلاس های حضوری با تقسیم بندی دانش آموزان برگزارگردید.
همچنین کلاس های آنلاین از درگاه آموزشی “شما” پیگری می شود.
فهرست