این اردو در روز دوشنبه 2 خرداد 1401 در اردوگاه حبیب(فرحزاد)  مختص پایه های دوم و سوم دبستان برگزار گردید.
شروع برنامه در نمازخانه اردوگاه از نفرات برتر مسابقات قرآنی منطقه، مسابقات نماز و نفرات برتر مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر تقدیر به عمل آمد.
در ادامه دانش آموزان به دوگروه تقسیم شدند .
گروه اول در نمازخانه و آلاچیق ومحیط اردوگاه به همراه معلم کلاس به بازی های گروهی وخواندن سرود پرداختن و گروه دوم در زمین بازی مشغول استفاده از وسایل بازی و زمین فوتبال بودند.
پس از یک ساعت گروه ها جابه جا شدند .
ساعت ۱۰:۴۵ تغذیه دبستان به دانش آموزان تحویل داده شد .
ساعت ۱۲:۱۵ دانش آموزان اردوگاه را ترک  و ساعت ۱۳:۱۵ در دبستان حاضر شدند.

فهرست