برگزاری اردوی کانون پرورش فکری کودکان ویژه پایه های دوم و سوم

این اردو در روز یکشنبه ۳۰ آبان و از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۴۰ در کانون پرورش فکری کوکان شماره ۱۸ واقع در منطقه 12 برگزار گردید.
شرح اردو:
بازدید از کانون پرورش فکری کودکان وآشنایی با محیط کانون
معرفی کتاب و گفتن قصه  توسط مربی کانون
نمایش انیمیشن های (ربات و کشاورز) و (خودم را پیدا کردم) .
درپایان چگونگی عضویت در کانون واستفاده از کتاب ها برای دانش آموزان تبیین گردید‌.

فهرست