اردوی تابستانی با رعایت پروتکل های بهداشتی در اردوگاه حبیب(فرحزاد) برگزار گردید.

برنامه های اردو شامل: قصه های قرآنی، مهارت های زندگی، مسابقات ورزشی،شنا و صرف ناهار

فهرست