دبستان شهدای موتلفه اسلامی در سال تحصیلی 1400-1401 توسط مشاور دبستان آقای بابایی فرد و با هدایت مدیریت محترم دبستان جناب آقای دکتر غفاری با بهره گیری از آخرین نسخه آزمون هوش استنفورد – بینه به ارزیابی در حوزه شناختی دانش آموزان پرداخته است .

آزمون استنفورد – بینه، یکی از ابزارهای سنجش انفرادی توانایی های شناختی و هوش است. توانایی های شناختی به مهارت های ذهنی گفته می شود که از کارکردهای مغز نشأت می گیرند. در این آزمون برخی از مهارت های شناختی شامل دانش، توانایی یادگیری، حافظه، حل مسئله، توانایی قضاوت، استدلال، انجام محاسبات، توانایی استفاده از زبان و توجه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این تست به منظور ارزیابی شناختی و شناسایی نقاط قوت و ضعف افراد در گروه های سنی 2 تا بزرگسالی مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون دارای یک مقیاس هوشبهر کلی و دو زیر مجموعه ی هوشبهر غیر کلامی و هوشبهر کلامی است . هوشبهر های غیر کلامی و کلامی هرکدام شامل پنج خرده آزمون استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، پردازش دیداری فضایی و حافظه فعال هستند.

به منظور دستیابی به اهداف علمی و اجرایی، با تلاش یک گروه مطالعاتی و تحقیقاتی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن‌آوری‌های شناختی، نسخه پنجم آزمون هوشی استنفورد  – بینه به عنوان شناخته شد ه ترین و پرکاربردترین تست معتبر هوشی در سطح کشور «نخستین آزمون ملی سنجش هوش» با عنوان مجموعه آزمون هوشی– استنفورد – بینه در سطح کشور استاندارد شد.‏

فهرست