اهداف و برنامه ها

هدف و چشم انداز

هدف اساسی تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی مطابق با شاخصه هایی برگرفته از صفات مومن در قرآن کریم، احادیث و روایات اهل بیت (ع) و نیز بیانات بنیانگذار انقلاب (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله) می باشد که طی نظام جامع هماهنگ و به هم پیوسته تحقق می یابد.

تقویم اجرایی

فهرست