برگزاری جلسه پنجم انجمن اولیاء و مربیان

 جلسه پنجم در روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06 در کتابخانه دبستان دوره اول برگزار گردید.
در این جلسه به بررسی عملکرد روند آموزشی و پرورشی پرداخته شد.
همچنین برگزاری جشن انقلاب و بزرگداشت دهه مبارک فجر مورد بررسی قرار گرفت.
برای مشاهده تصاویر و مطالب جلسات گذشته انجمن کلیک کنید

فهرست