مراسم بزرگداشت روز معلم

مراسم با دکلمه وشعر خوانی معاون پرورشی دبستان آغاز گردید در ادامه نیز گروه سرود دبستان ، سرود معلم ای فروغ جاودانی را اجرا وتقدیم به معلمین عزیز نمودند.

همچنین مدیر دبستان مطالبی را پیرامون شخصیت استاد شهید مطهری و عظمت روز معلم برای همکاران و دانش آموزان  بیان کردند.

در پایان لوح سپاس با تشویق دانش آموزان به معلمین و همکاران اهدا گردید.

این مراسم در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت و ساعت  ۱۰:۴۰ الی ۱۱:۰۰

فهرست