بزرگداشت هفته بسیج در روز چهارشنبه سوم آذر 

پایه اول به صورت حضوری:
پخش نماهنگ وسرود های مرتبط با بسیج و فرهنگ بسیجی.
معرفی و تبیین فرهنگ بسیجی و طنین انداختن شعار پیروی از  رهبری. صحبت های مدیریت دبستان در ارتباط با هفته بسیج.

پایه های دوم وسوم به صورت مجازی در سامانه آموزشی”شما” اجتماع دوره اول:
نمایش نماهنگ بسیجی ها و انیمیشن سخنان رهبری در مورد بسیج برای دانش آموزان.
صحبت های معاونت پرورشی دبستان به تبیین فرهنگ بسیجی
معرفی کتاب های” سلام بر ابراهیم و تنها گریه کن ” وپخش سرود بسیجیان  صحبت های مدیریت دبستان در خصوص چگونگی تشکیل بسیج و فرهنگ بسیجی
پخش کلیپ ویژه هفته بسیج برای دانش آموزان .

فهرست