تقدیر مدیریت محترم دبستان از کادر اجرائی و آموزشی 

در  آخرین روزهای سال 1399 و به مناسبت فرارسیدن  سال نو شمسی در مراسمی با حضور مدیریت دبستان جناب آقای غفاری از کلیه همکاران دبستان دوره اول تقدیر و تشکر به عمل آمد.
فهرست