جشنواره علمی و پژوهشی دهه ی مبارک فجر19 الی 30 بهمن

این جشنواره در سامانه آموزشی “شما” و در روزهای 19 الی 30 بهمن 1399 برگزار گردید بخش های این جشنواره عبارتند از:

👇نمونه هایی از فعالیتهای دانش آموزان در این جشنواره👇

فهرست