برگزاری جلسه آموزش خانواده

در تاریخ 1401/02/21 جلسه دانش افزایی خانواده با حضور اولیاء دانش آموزان(پایه های اول،دوم و سوم) در سالن شهید لاجوردی با سخنرانی دکتر بابایی (عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشگاه مطالعات خانواده) برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر بابایی در خصوص موضوعات تربیتی ،نحوه ارتباط و تعامل والدین با فرزندان ،راه های تقویت عزت نفس و … مطالبی راهبردی را بیان نمودند که مورد استقبال اولیاء دانش آموزان قرار گرفت.

همچنین در حاشیه این جلسه نمایشگاه کتاب نیز برگزار گردید که با استقبال اولیاء دانش آموزان روبرو شد.

فهرست