دستاوردها

نفرات برتر درمسابقات قرآن و عترت دانش آموزان

تقدیر و اهداء جوایز به نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

تصاویر
شرکت دانش آموزان درمسابقات قرآن و عترت

مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی در رشته های مختلف از جمله قرائت تقلیدی، اذان، حفظ سوره واحکام برگزار و دانش آموزان جهت شرکت در آن ثبت نام کردند.

تصاویر
شرکت دانش آموزان درمسابقات تئاترمنطقه ۱۲

شرکت دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم درمسابقات تئاتر منطقه ۱۲ آموزش و پرورش

تصاویر
شرکت دانش آموزان درمسابقات قرآنی منطقه ۱۲

شرکت دانش آموزان پایه های دوم و سوم درمسابقات حفظ و قرائت قرآن و خواندن نماز در منطقه ۱۲

تصاویر
فهرست