فضا ها و امکانات مدرسه

حیاط
نمازخانه
سالن غذا خوری
کلاس درس
آزمایشگاه
کتابخانه
فهرست