فضا ها و امکانات مدرسه

حیاط
نمازخانه
سالن های اجتماعات و غذا خوری
کلاس های درس و کتابخانه
آزمایشگاه
بخش های اداری
سالن ورزش
فهرست