مدیریت پیش دبستان و دبستان دوره اول پسرانه تهران

مدیریت مقطع

جناب آقای رضا غفاری

سوابق علمی و کاری

  • معلم و مربی امور تربیتی مقاطع ابتدایی و متوسطه
  • معاون آموزشی و مدرس دبیرستان علامه حلی تهران(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)
  • مدیر فرهنگی سازمان بسیج فرهنگیان (مرکز مقاومت وزارت آموزش و پرورش)
  • معاون آموزشی و تربیتی مجتمع آموزشی ایرانیان در کشور قطر
  • مدیرکل پشتیبانی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
  • مشاور رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
  • روانشناس و مشاور خانواده
  • مدرس دانشگاه
فهرست