مراسم آغازین سال تحصیلی1401-1400

با فرارسیدن فصل رویش و آغاز سال تحصیلی 1401-1400 مراسم آغازین در سه روز سه‌شنبه، چهارشنبه ،پنجشنبه مورخ 30 شهریورالی ۱ مهر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در دبستان پسرانه دوره اول برگزار گردید.

شروع مراسم با اجرای صبحگاه شامل قرائت قرآن، برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی وپخش سرود جمهوری اسلامی برگزار گردید. عرض خیرمقدم به دانش‌آموزان و اولیا توسط مدیر دبستان و معاون پرورشی و اجرای سرود دسته‌جمعی توسط مسئول انضباطی با همراهی دانش‌آموزان عزیز و معرفی آموزگار هر کلاس پس‌از مراسم صبحگاه انجام شد.
جلسه توجیهی با اولیای دانش‌آموزان در سالن اجتماعات و ارائه برنامه‌های آموزشی -تربیتی سال تحصیلی 1401-1400 توسط مدیریت دبستان و معاون آموزشی برگزار گردید.همچنین دانش‌آموزان در کلاس درس حضور یافته و ضمن آشنایی با آموزگار خود ،کتب درسی و بسته آموزشی خود را دریافت نموده و پس‌از آن از فضای آموزشی دبستان شامل آزمایشگاه و نمازخانه و دیگر فضاهای اداری دبستان بازدید کردند.

فهرست