مراسم شهادت حضرت علی علیه السلام

این مراسم در بستر درگاه آموزشی شما برگزار گردید.

در این مراسم آقای بهزادپور ،کارشناس آموزش دبستان پسرانه سخنانی درباره فضایل و جایگاه حضرت علی علیه السلام بیان کردند.

همچنین کلیپهایی در ارتباط با عدالت و قضاوت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام  پخش گردید.

فهرست