پویش روز جهانی قدس

با توجه به فرارسیدن روز جهانی قدس واهمیت آن و تبلیغ برای حضور دانش آموزان در راهپیمایی، پویش روز جهانی قدس برگزار گردید.

در این پویش دانش آموزان به همراه اولیای خود در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند  و بیش از ۲۰ عکس از سوژه های مختلف از راهپیمایی دریافت شد.

فهرست