گرامیداشت شهدای هفتم تیر

در این مراسم جناب آقای غفاری مدیریت محترم دبستان پسرانه دوره اول در ارتباط با مجاهدتهای شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و 72تن از شهدای هفتم تیر صحبت و از مقام شامخ آن عزیزان تجلیل به عمل آمد.

مراسم هفتم تیر1400 (6)
مراسم هفتم تیر1400 (5)
مراسم هفتم تیر1400 (4)
مراسم هفتم تیر1400 (3)
مراسم هفتم تیر1400 (2)
مراسم هفتم تیر1400 (7)
مراسم هفتم تیر1400 (1)
مراسم هفتم تیر1400 (8)
مراسم هفتم تیر1400 (9)
مراسم هفتم تیر1400 (10)
مراسم هفتم تیر1400 (11)
فهرست