گزارش جلسات انجمن

جلسه پنجم(سال تحصیلی1401-1400)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1400/11/06

ساعت:14:00 الی 15:30

تعداد شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن(3نفر) مدیر و معاونین دبستان(4نفر)

محل برگزاری:  کتابخانه دبستان دوره اول

گزارش / مصوبات

پنجمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در کتابخانه دبستان دوره اول و در روز چهارشنبه برگزار گردید.

1-بررسی عملکرد روند آموزشی و پرورشی.

2-برگزاری جشن انقلاب و بزرگداشت دهه مبارک فجر مورد بررسی قرار گرفت.

تصاویر جلسه

جلسه چهارم(سال تحصیلی1401-1400)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1400/09/24

ساعت:14:00 الی 15:30

تعداد شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن(5نفر) مدیر و معاونین دبستان(4نفر)

محل برگزاری:  نمازخانه دبستان دوره اول

گزارش / مصوبات

چهارمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در نمازخانه دبستان  دوره اول و در روز چهارشنبه برگزار گردید.

1-پیگیری چمن مصنوعی حیاط دبستان دوره اول.

2-ارائه گزارش معاونین آموزشی و پرورشی دبستان از فعالیت های آذرماه .

تصاویر جلسه

جلسه سوم(سال تحصیلی1401-1400)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1400/08/20

ساعت:07:30

تعداد شرکت کنندگان: اعضای محترم(5نفر) مدیریت و معاونین دبستان(4نفر)

محل برگزاری:  نمازخانه دبستان دوره اول

گزارش / مصوبات

سومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در نمازخانه دبستان دوره اول برگزار گردید.

1-بررسی نحوه برگزاری مراسم جشن قرآن دانش آموزان پایه اول.

2-برنامه ریزی برای اجرای جلسات آموزش خانواده

تصاویر جلسه

جلسه دوم(سال تحصیلی1401-1400)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1400/08/04

ساعت:14:30

تعداد شرکت کنندگان: اعضای محترم(5نفر) مدیریت و معاونین دبستان(4نفر)

محل برگزاری:  نمازخانه دبستان دوره اول

گزارش / مصوبات

دومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان به صورت حضوری و در نمازخانه دبستان دوره اول برگزار گردید.

در این جلسه اعضای محترم انجمن نسبت به انتخاب رئیس ،نائب الرئیس و منشی جلسات اقدام کردند که به صورت ذیل می باشد:

1- خانم ملیحه حسینی (رئیس انجمن)        2-آقای سهراب اشرفی (نائب الرئیس)
3- خانم علیه قاسم زاده حسینی (منشی)  4-آقای محسن هاشمی(عضو انجمن)
5- آقای سید روح الله صالحی(عضو انجمن)  6-آقای مهدی باقری( عضو انجمن)

همچنین مقرر گردید جلسات انجمن اولیا و مربیان پنجشنبه های هفته ی سوم در هر ماه برگزار گردد.

تصاویر جلسه

جلسه اول(سال تحصیلی1401-1400)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1400/07/20

ساعت:13:30

تعداد شرکت کنندگان: اولیای محترم هر سه پایه

محل برگزاری:  اجتماع دبستان پسرانه دوره اول درگاه آموزشی”شما”

گزارش / مصوبات

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان به صورت غیر حضوری و آنلاین در بستر درگاه آموزشی “شما” برگزار گردید.کاندیداهای محترم (9نفر) ضمن معرفی ، اهداف خود را بیان نمودند.

سپس اولیای گرامی به صورت آنلاین برگ رای را دریافت و به کاندیدهای مورد نظر خود(حداکثر5 نفر) رای دادند. و در نهایت 127 برگ رای ماخوده (آنلاین و حضوری) شمارش گردید که نتایج شمارش به صورت ذیل می باشد:

1- خانم ملیحه حسینی 66 رای
2-آقای محسن هاشمی 65 رای
3- آقای سید روح الله صالحی 60رای
4-آقای مهدی باقری 54 رای
5- آقای سهراب اشرفی 53رای
6-خانم علیه قاسم زاده حسینی 53 رای
7-آقای مهدی حاج قربانی دولابی 39رای
8- آقای عباس کوشکستانی 32 رای
9-آقای مهداد قاسمیان 31 رای

تصاویر جلسه

آرشیو جلسات سال تحصیلی گذشته 

جلسه چهارم(سال تحصیلی1400-1399)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1399/10/30

ساعت:12:30

تعداد شرکت کنندگان: 10 نفر

حاضرین در جلسه: مدیرعامل محترم موسسه، مدیریت دبستان،اعضای انجمن،معاونت آموزشی ،پرورشی و انضباطی

گزارش / مصوبات

جلسه چهارم با حضور مدیرعامل محترم موسسه شهدای موتلفه اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه اعضای محترم انجمن نقطه نظرات خود را بیان کردند.

تصاویر جلسه

جلسه سوم(سال تحصیلی1400-1399)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1399/10/30

ساعت:13:30

تعداد شرکت کنندگان: 10 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: اعضای انجمن،مدیریت،معاونت آموزشی و انضباطی

گزارش / مصوبات

اولین جلسه حضوری در سال تحصیلی 1400-1399 (جلسه سوم ) با حضور تمامی اعضای محترم انجمن و مدیریت دبستان به همراه معاونت های آموزشی و انضباطی راس ساعت مقرر برگزار گردید.

تصاویر جلسه

جلسه دوم(سال تحصیلی1400-1399)

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1399/09/24

ساعت: از ساعت 13:30

محل برگزاری: درگاه آموزشی شما قسمت انجمن اولیاء و مربیان

تعداد شرکت کنندگان:5 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: جناب آقای کبیری

گزارش / مصوبات

جلسه دوم جهت انتخاب هیئت رئیسه اعضای انجمن اولیای و مربیان برگزار گردید.

ابتدا اعضای منتخب به معرفی خود پرداختند و پس از آن رای گیری آغاز شد و هئیت رئیسه با رای اعضا انتخاب شدند.

لازم به ذکر است در این جلسه پیرامون جلسات دانش افزایی اولیاء و آموزش خانواده، بین اعضا بحث و گفتگو صورت گرفت.

تصاویر جلسه

جلسه اول(سال تحصیلی1400-1399)

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1399/08/14

ساعت: از 13:30

محل برگزاری: درگاه آموزشی شما قسمت جلسات عمومی هر پایه

تعداد شرکت کنندگان: عمومی (هر سه پایه)

گزارش / مصوبات

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان به صورت غیر حضوری و آنلاین در سامانه «شما» برگزار گردید.

کاندیداها نسبت به معرفی خود اقدام نمودند و سپس رای گیری  بعمل آمد و اعضاء  انتخاب شدند

تصاویر جلسه

فهرست