گزارش جلسات انجمن

جلسه چهارم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1399/10/30

ساعت:12:30

تعداد شرکت کنندگان: 10 نفر

حاضرین در جلسه: مدیرعامل محترم موسسه، مدیریت دبستان،اعضای انجمن،معاونت آموزشی ،پرورشی و انضباطی

گزارش / مصوبات

جلسه چهارم با حضور مدیرعامل محترم موسسه شهدای موتلفه اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه اعضای محترم انجمن نقطه نظرات خود را بیان کردند.

تصاویر جلسه

جلسه سوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1399/10/30

ساعت:13:30

تعداد شرکت کنندگان: 10 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: اعضای انجمن،مدیریت،معاونت آموزشی و انضباطی

گزارش / مصوبات

اولین جلسه حضوری در سال تحصیلی 1400-1399 (جلسه سوم ) با حضور تمامی اعضای محترم انجمن و مدیریت دبستان به همراه معاونت های آموزشی و انضباطی راس ساعت مقرر برگزار گردید.

تصاویر جلسه

جلسه دوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1399/09/24

ساعت: از ساعت 13:30

محل برگزاری: درگاه آموزشی شما قسمت انجمن اولیاء و مربیان

تعداد شرکت کنندگان:5 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: جناب آقای کبیری

گزارش / مصوبات

جلسه دوم جهت انتخاب هیئت رئیسه اعضای انجمن اولیای و مربیان برگزار گردید.

ابتدا اعضای منتخب به معرفی خود پرداختند و پس از آن رای گیری آغاز شد و هئیت رئیسه با رای اعضا انتخاب شدند.

لازم به ذکر است در این جلسه پیرامون جلسات دانش افزایی اولیاء و آموزش خانواده، بین اعضا بحث و گفتگو صورت گرفت.

تصاویر جلسه

جلسه اول

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1399/08/14

ساعت: از 13:30

محل برگزاری: درگاه آموزشی شما قسمت جلسات عمومی هر پایه

تعداد شرکت کنندگان: عمومی (هر سه پایه)

گزارش / مصوبات

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان به صورت غیر حضوری و آنلاین در سامانه «شما» برگزار گردید.

کاندیداها نسبت به معرفی خود اقدام نمودند و سپس رای گیری  بعمل آمد و اعضاء  انتخاب شدند

تصاویر جلسه

فهرست